• Aké napätie môže mať batéria?
  • Máte zmerať napätie v obvode, kde je ako zdroj napätia 4,5 V batéria. Aký merací rozsah si na multimetri vyberiete?
  • Ako pripojíme voltmeter do obvodu, ak chceme zmerať napätie na žiarovke?
  • Čo sa stane,ak zapojíme voltmeter do vetvy obvodu?
  • Aké napätie má každý monočlánok 4,5 V batérie?
  • Kam sme pripojili voltmeter, keď sme merali napätie na monočlánku 4,5 V batérie?
  • Aké napätie nameriame na rôznych prvkoch nerozvetveného obvodu?
  • V obvode je zapojená žiarovka, rezistor a zdroj napätia. Zmeriame napätie na každom prvku obvodu. Čo zistíme?
  • Ako sú prepojené monočlánky v plochej batérii?
  • Podľa čoho je pomenovaná jednotka napätia volt?