• Ktoré z nasledujúcich prídavných mien je neurčité?
  • Ktoré z nasledujúcich prídavných mien je neurčité?
  • Ktoré z nasledujúcich neurčitých prídavných mien sa nepoužíva v záporných vetách a je nahrádzané iným neurčitým prídavným menom?
  • Ktoré z nasledujúcich neurčitých prídavných mien existuje aj ako zámeno?
  • Ktoré z nasledujúcich neurčitých prídavných mien existuje len ako prídavné meno?
  • Ktoré z nasledujúcich prídavných mien NIE JE neurčité?
  • Ktorá veta je gramaticky správna?
  • Ktorá veta je gramaticky správna?
  • Ktoré z nasledujúcich spojení je správne?
  • Ktoré z nasledujúcich neurčitých prídavných mien patrí medzi PRAVIDELNÉ?