• Doplň vhodné prídavné meno alebo zámeno: Viene trovarci ... (každý) domenica.
  • Può arrivare in ... (hociktorý) momento.
  • Mi porta sempre ... (nejaký) fiore.
  • Non ho ...(žiadny) dubbio.
  • Devo tornare ... (inokedy).
  • Mi piace ... (každý) musica.
  • Non è uscita... (žiadny) persona.
  • Mi occore ... (nejaký) denaro.
  • Un ... (istý) ragazzo mi ha mandato i fiori.
  • La focaccia è buona. Ne ho mangiata ... (celý).