• Najväčším africkým polostrovom je:
  • Medzi africké pohoria nepatrí pohorie:
  • Východnú Afriku obmýva:
  • Afriku a Madagaskar oddeľuje:
  • Najväčšie saharské jazero, ktoré postupne vysychá, sa nazýva:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Celkovo najvyspelejšou oblasťou Afriky je:
  • Medzi starobylé historické africké mestá nepatrí:
  • Najviac zastúpenou rasou v Afrike je:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?