• Subtropické podnebie je:
  • V okolí rovníka je:
  • Vo vlhkom rovníkovom podnebnom pásme:
  • Medzi podnebné oblasti Afriky nepatrí:
  • Pri obratníku Raka je oblasť:
  • Najvyššie teploty na Zemi boli namerané v Afrike v podnebnom pásme:
  • Pre vlhké rovníkové podnebné pásmo sú typické:
  • Oblasti, ktoré ležia v suchom tropickom podnebnom pásme, sú pokryté:
  • Pre suché tropické podnebie sú typické:
  • Suché tropické podnebie je: