• Administratívny štýl je:
  • Funkciou administratívneho štýlu je:
  • Medzi základné znaky administratívneho štýlu nepatrí:
  • Ktorá z dvojích k sebe nepatrí?
  • V administratívnom štýle sa uplatňuje:
  • Medzi slohové útvary administratívneho štýlu patrí:
  • Administratívny štýl používame:
  • Medzi jazykové prostriedky typické pre administratívny štýl patria:
  • Najvýraznejším znakom administratívneho štýlu je:
  • Mimojazykové prostriedky administratívneho štýlu sú: