• Emulgátory sú skupinou aditívnych látok, s číselným kódom
  • Farbivá sú skupinou aditívnych látok s číselným kódom
  • Neúmyselných aditív je približne
  • Vitamín C (E 300) patrí medzi
  • Kyselina boritá sa radí do skupiny aditívnych látok
  • Kyselina propiónová sa radí do skupiny aditívnych látok
  • Cukor patrí do skupiny aditívnych látok
  • Na dosiahnutie a udržiavanie charakteristických vlastností potravín sa používajú
  • Na aeráciu a stabilizáciu peny sa používajú
  • Tvorbe peroxidov bránia