• Ako sa označuje prízvuk v taliančine?
  • V ktorých slovách sa označuje prízvuk?
  • V ktorých slovách sa označuje prízvuk?
  • Ktorá dvojica slov neexistuje?
  • Ktorá dvojica slov neexistuje?
  • Aký môže byť prízvuk v taliančine?
  • Ktoré samohlásky sa označujú vždy tupým prízvukom?
  • Ktoré samohlásky môžu mať buď tupý alebo ostrý prízvuk?
  • Správne preložte: cnosť
  • Správne preložte: káva