• Ako sa nazýva slabika, na ktorú dopadá prízvuk?
  • Doplňte správne: Pred zdvojenými spoluhláskami sa však prízvučná samohláska vyslovuje ... .
  • V ktorej z možností je prízvuk v taliančine v slove \"princovia\" vyznačený správne?
  • V ktorej z možností je prízvuk v taliančine v slove \"ešte\" vyznačený správne?
  • Prízvuk sa najčastejšie kladie na ... .
  • Ktoré z nasledujúcich slov má prízvuk na predposlednej slabike?
  • Ktoré z nasledujúcich slov nemá prízvuk na predposlednej slabike?
  • Ktoré z nasledujúcich slov má prízvuk na tretej slabike od konca?
  • Ako sa nazývajú slová, ktoré majú prízvuk na štvrtej slabike od konca?
  • Ako sa nazývajú slová, ktoré majú prízvuk na tretej slabike od konca?