• Pomocou akých koncoviek tvoríme abstraktné podstatné mená?
  • Pomocou akých koncoviek tvoríme abstraktné podstatné mená?
  • Pomocou akých koncoviek tvoríme abstraktné podstatné mená?
  • Preložte: zmena
  • Preložte: zloba
  • Preložte: blízkosť
  • Preložte: pôvod
  • Ako sa nazývajú chybné podstané mená, ktoré majú tvar množného čísla ale označujú jednu vec?
  • Ako sa nazývajú chybné podstané mená, ktoré majú tvar jednotného čísla ale označujú väčší počet?
  • Preložte: korenie