• Oxid uhličitý je súčasťou atmosférického vzduchu so zastúpením:
  • Množstvo UV- žiarenia, ktoré dopadá na povrch Zeme:
  • Svetelný režim je v prírode podmienený:
  • Na fotosyntézu je využívané:
  • Druh predstavujú:
  • Populácia:
  • Medzi abiotické faktory prostredia patrí:
  • Medzi biotické faktory prostredia patrí:
  • Infračervené žiarenie:
  • Prúdenie vzduchu sa v ekosystémoch prejavuje hlavne: