• A. H. Škultéty sa narodil v:
  • Na vychádzke štúrovcov na Devín prijal meno:
  • Po skončení štúdií v Bratislave pôsobil v:
  • A. H. Škultéty pôsobil ako riaditeľ gymnázia v:
  • Pre prvé slovenské gymnázium napísal spolu:
  • Prvé slovenské gymnázium v Revúcej vzniklo v roku:
  • Od roku 1875 sa A. H. Škultéty stal farárom v:
  • Známy protialkoholický spis A. H. Škultétyho sa volá:
  • A. H. Škultéty bol spoluautorom detského časopisu pod názvom:
  • Dielo Slovenské povesti vydal A. H. Škultéty spolu s: