1. Miesta: kontinenty, krajiny, štáty, ostrovy, mestá, ...

Pred názvy týchto miest zvyčajne nepoužívame žiadne členy:

France is very large country.

Cairo is the capital of Egypt.

Corsica is an Island in the Mediterranean (Stredozemné more).

Peru is in South America.


Pokiaľ sa však v názve nachádza republic, states, kingdom tak použijeme určitý člen the:

the Republic of Ireland (the Irish Republic)

theUnited States of America (the USA)

the United Kingdom (the UK)

 

 

2. Názvy v množnom čísle

Pokiaľ sú názvy krajín, ostrovov alebo pohorí v množnom čísle, používame pred nimi určitý člen the

the Netherlands (Holandsko)

the Canary Islands (Kanárske ostrovy)

the Philipines (Filipíny)

the Andes (Andy – pohorie)


 

3. Oceány, moria, rieky, kanály ...

Pred názvy oceánov, morí, riek, kanálov vždy používame určitý člen the:

the Atlantic (Ocean) – Atlantický oceán

the (River) Nile – rieka Níl

the Mediterranean (Sea) – Stredozemné more

the Suez Canal – Suezský kanál

the Amazon - Amazonka

the Black Sea – Čierne more


 

4. Miesta v mestách (ulice, budovy, ...)

názvami ulíc, námestí určitý člen the vo všeobecnosti nepoužívame:

Kevin lives in Newton Street.

Where is Highfield Road, please?

TimesSquare is in New York.


Ďalej nepoužívame určitý člen the + názov + letisko, stanica, univerzita, zámok, ...


Kennedy Airport

Westminster Abbey

Victoria Station

Edinburg Castle

Cambridge University

London Zoo


ALE


Zvyčajne používame určitý člen the + názov hotela, reštaurácie, krčmy, kina, divadla, múzea:

the Hilton (Hotel)

the Science Museum

the National Theatre

the Star of India (reštaurácia)

the Odeon (kino)

the Tate Gallery (galéria)


 

5. určitý člen the a predložka of:

the Republic of Ireland

the Great Wall of China (Veľký čínsky múr)

the Bank of England

the Tower of London


Ďalej určitý člen the + of používame aj so svetovými stranami:

the north/the south/the east/the west/the middle of ....


Príklad:

I´ve been to the north of Italy but not to the south.Zopakujte si:
1. V ktorých prípadoch používame určitý člen the s názvami?
2. V ktorých prípadoch nepoužívame určitý člen the s názvami?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006