S pojmom Zusammenfassung sa môžeme stretnúť pri EČ MS v úlohách, kde na základe vypočutého alebo prečítaného máme doplniť do textu chýbajúce slová. Pri UFIČ pri téme o knihách, kultúre a umení... So zhrnutím alebo obsahom sa stretávame aj v ďalších situáciách v bežnom živote alebo v škole.

V súčasnosti nás obklopuje veľa rôznych informácií a nie je ľahké vyznať sa v nich. Často sa teda stretávame so zhrnutím alebo prehľadom najpodstatnejších informácií.

Zusammenfassung tvoríme, keď chceme prerozprávať dej filmu alebo obsah knihy. Ako prvé samozrejme platí, že sme film videli a knihu čítali. Na úvod si poznačíme pár dôležitých bodov a v úvode, v prvej vete vysvetlíme, o čo vo filme alebo knihe ide. V obsahu prerozprávame obsah vlastnými slovami.

Pri tvorení obsahu berieme ohľad na použitie gramatických tvarov času a používame prítomný čas. Deje, ktoré sa uskutočnia súčasne alebo po sebe, povieme/napíšeme v prítomnom čase. Udalosti pred dejom v minulom.

V novinách sa Zusammenfassung píše často v préterite (jednoduchom minulom čase.)

Vyhýbame sa nedôležitým detailom a vyberáme podstatné informácie. Informáciu, či sa nám film/ kniha páčil/páčila vynecháme.

 

 

Vokabeln und Redewendungen zur Zusammenfassung

allgemeine Vokabeln

Roman, Film, Kurzgeschichte, Thriller, Kriminalroman / Kriminalgeschichte / Krimi, Liebesgeschichte, Science-Fiction-Roman / - Geschichte, Autor / Schriftsteller, Regisseur, Hauptdarsteller / Hauptfigur, Thema, Handlung

 

 

Belletristik/ Beletria

Einleitung

(Titel) ist ein Roman von (Autor).

(Titel) wurde von (Autor) geschrieben.

Die Geschichte handelt von (Thema).

Der Roman handelt von (Held/Thema).

(Titel) erzählt die Geschichte von (Held), der …

(Titel) von (Autor) versetzt den Leser in (Zeit/Ort der Handlung).

(Titel) ist die Geschichte von (Held/Handlung/…)

(Titel) spielt in der Zeit von (Ereignis).

 

Inhalt

Zu Beginn der Geschichte …, Während …, Als …, Weil …, Genau in diesem Moment …, Nachdem …, Bevor …, Nicht lange danach/Bald darauf …, Eines Tages/Abends …, Am folgenden Tag …, Einige Zeit später …, Stunden/Monate/Jahre später …, Bis zum Morgen/nächsten Tag/Zeitpunkt als …, In der Zwischenzeit …, Jedoch/Wie dem auch sei …, Wieder einmal …, Zu diesem Zeitpunkt …, Zu seiner Überraschung …, Diesem Ereignis folgt(e) …, Was die Sache noch verschlimmert(e) ist/war, dass …, Schließlich …

 

 

Film

Einleitung

(Titel) ist ein Film von (Regisseur).

(Titel) basiert auf einem Roman von (Autor).

Die Geschichte handelt von (Thema).

(Titel) handelt von (Held/Thema).

(Titel) ist die Geschichte von (Held/Handlung/…).

(Titel) spielt in der Zeit von (Ereignis).

(Titel) erzählt die Geschichte von (Held), der …

 

Inhalt

Zu Beginn der Geschichte …, Während …, Als …, Weil …, Genau in diesem Moment …, Nachdem …, Bevor …, Nicht lange danach/Bald darauf …, Eines Tages/Abends …, Am folgenden Tag …, Einige Zeit später …, Stunden/Monate/Jahre später …, Bis zum Morgen/nächsten Tag/Zeitpunkt als …, In der Zwischenzeit …, Jedoch/Wie dem auch sei …, Wieder einmal …, Zu diesem Zeitpunkt …, Zu seiner Überraschung …, Diesem Ereignis folgt(e) …, Was die Sache noch verschlimmert(e) ist/war, dass …, Schließlich …


 

Eigene Meinung äußern/ Vyjadrenie vlastného názoru

Vyjadrenie vlastného názoru je súčasťou každodenného života a školského vyučovania.

Pri vyjadrení názoru si musíme ujasniť, aký je náš názor a aké použijeme argumenty.

V úvode objasníme problém a všeobecný názor k tomu problému.

Ďalej vyjadríme svoj postoj a v závere uvedieme najdôležitejšie argumenty ešte raz.

Používame prítomný čas.

Najčastejšie sa s vyjadrením názoru stretávame pri komentároch, porovnaniach, kritike, hodnotení a pod.Zopakujte si:
1. Kde sa stretávame s pojmom Zusammenfassung?
2. Aké slovné spojenia by ste použili v úvode obsahu knihy?
3. Ako postupujeme pri vyjadrení vlastného názoru?
4. Aké úvodné informácie uvádzame pri filme?
5. Preložte: was die Sache noch verschlimmert, zu seiner Überraschung, diesem Ereignis folgt, …basiert auf einem Roman von…, in der Zwischenzeit.