Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Základné pravidlá písania veľkých písmen:

 

 


 1. Mená a priezviská:
  Jožko Mrkvička, Pavol, Erika, Dunčo, Rysuľa,...

 2. Privlastňovacie prídavné mená (prípony -ov, -in), ktoré sú odvodené od vlastných mien:
  Štúrov pravopis, Lenkina kamarátka, Američanova mentalita, Dunčova búda,...

 3. Pomenovania príslušníkov národov:
  Rus, Slovan, Róm, Indián, Eskimák,...

 4. Pomenovania obyvateľov:
  Slovák, Stredoeurópan, Záhorák, Šarišan, Bratislavčan, Nitrianka, Piešťanec,...

 5. Prívlastky v menách historických osobností a na znak úcty:
  Peter Veľký, Ivan Hrozný, Konštantín Filozof, Panna Orleánska, Duch Svätý, Svätý Otec,...

 6. Mená a názvy ulíc, námestí, mostov a pod.; zemepisných a  astronomických útvarov; inštitúcií a organizácií; novín, časopisov, dokumentov; sviatkov atď.:
  Ulica osloboditeľov, Staromestské námestie, Most SNP, Čertov vrch, Biskajský záliv, Mariánska priekopa, Krabia hmlovina, Základná škola s materskou školou v Belej, Slovenské pohľady, Deklarácia práv dieťaťa, Hájnikova žena, Veľká noc,...

 7. Oslovenia zámenami v listoch, telegramoch, blahoželaniach a iných písomných prejavoch (ak oslovujeme konkrétne osoby):
  blahoželám Ti... prajeme Vám...,... 

Doplňte veľké písmená – správne odpovede:

Ničivá sila ...ulkánu zasiahla pobrežie. Nový recept si moja ...ama našla v časopise ...ové ...ývanie. Najradšej si prečítam klebietky v ...arme. Každý ...oží ...eň navštevujeme starého ...tca v nemocnici. Pravda vždy vyšla na ...vetlo ...ožie. Na obraze je zobrazená ...vätá ...rojica. Chlieb je ...ar ...oží. Priateľka ...atália sa venuje ...uchovným ...eciam a každý deň sa modlí k ...ožiemu ...ynovi. V časopise ...hník som objavila zaujímavé ...ry pre deti. Na dvore sa hrala ...rika s malým ...síkom. Psík ...unčo zazrel na ...etrovho ...ajačika. Zajačik sa volá ...ajko. Zajko mal veľmi rád ...rkvu a ...etržlen. Stará mama navštívila ...oreňovcov a priniesla im ...ozičku ...ofku.


Milí ...riatelia! Som veľmi rada, že môžem dnes v priestoroch ...ákladnej ...koly ...anka ...rancisciho ...imavského v ...núšti privítať všetkých, ktorí sa zapojili do ...úťaže ...rebendova ...apsa. Prišli ste z celého ...lovenska, aby ste si svojou ...iterárnou ...vorbou pripomenuli tvorbu a činnosť ...ateja ...rebendu, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov ...lovenského ...ároda a žil v obci ...ačava, ...iestna ...asť ...núšťa. Chcela by som v tejto chvíli poďakovať ...adácii ...avla ...ováča, ktorá má záštitu nad ...ašou ...úťažou, za podporu a finančnú pomoc.

 

 

Rozdeľ názvy riek, pohorí, hradov, miest a sviatkov:

 Trenčín, Nový rok, Dunaj, Veľkonočný pondelok, Bratislava, Tisovec, Malé Karpaty, Devín, Hron, Deň ústavy SR, Váh, Vysoké Tatry, Strečno, Žilina, Senec, Krásna Hôrka, Strážovské vrchy, Rimava, Pamiatka zosnulých, Košice


rieky.....................................................

pohoria.................................................

hrady....................................................

mestá...................................................

sviatky..................................................

 


Podčiarknite slová, ktoré označujú VLASTNÉ podstatné mená:

MESTO, VÁH, VIANOCE, PES, MEDVEĎ, MERKÚR, ILAVA, PODUNAJSKÁ NÍŽINA, SATURN, NOVÝ ROK, MÚKA, MED, PRAHA, ČERVENÝ KAMEŇ, NEMCI, PRÁZDNINY, VIANOCE, LAK, MALACKY, JOZEF, BUDÍK, SATURN, BECKOV, SNEH,EDO, LES


 

Do tabuľky doplň názov:

rieky

mesta

pohoria

knihy


 

 

Správne odpovede:

Doplňte veľké písmená – správne odpovede:

Ničivá sila vulkánu zasiahla pobrežie. Nový recept si moja mama našla v časopise Nové bývanie. Najradšej si prečítam klebietky v Šarme. Každý boží deň navštevujeme starého otca v nemocnici. Pravda vždy vyšla na svetlo božie. Na obraze je zobrazená Svätá Trojica. Chlieb je dar boží. Priateľka Natália sa venuje duchovným veciam a každý deň sa modlí k Božiemu Synovi. V časopise Ohník som objavila zaujímavé hry pre deti. Na dvore sa hrala Erika s malým psíkom. Psík Dunčo zazrel na Petrovho zajačika. Zajačik sa volá Zajko. Zajko mal veľmi rád mrkvu a petržlen. Stará mama navštívila Koreňovcov a priniesla im kozičku Žofku.

...................................................

Milí priatelia! Som veľmi rada, že môžem dnes v priestoroch Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti privítať všetkých, ktorí sa zapojili do súťaže Hrebendova kapsa. Prišli ste z celého Slovenska, aby ste si svojou literárnou tvorbou pripomenuli tvorbu a činnosť Mateja Hrebendu, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov slovenského národa a žil v obci Hačava, miestna časť Hnúšťa. Chcela by som v tejto chvíli poďakovať Nadácii Pavla Kováča, ktorá má záštitu nad našou súťažou, za podporu a finančnú pomoc.

 

 

Rozdeľ názvy riek, pohorí, hradov, miest a sviatkov:

Trenčín, Nový rok, Dunaj, Veľkonočný pondelok, Bratislava, Tisovec, Malé Karpaty, Devín, Hron, Deň ústavy SR, Váh, Vysoké Tatry, Strečno, Žilina, Senec, Krásna Hôrka, Strážovské vrchy, Rimava, Pamiatka zosnulých, Košice


rieky: Dunaj, Hron, Váh, Rimava

pohoria: Malé Karpaty, Vysoké Tatry, Strážovské vrchy

hrady: Devín, Strečno, Krásna Hôrka

mestá: Trenčín, Bratislava, Žilina, Senec, Košice

sviatky: Nový rok, Deň ústavy SR, Strážovské vrchy


 

Podčiarknite slová, ktoré označujú VLASTNÉ podstatné mená:

MESTO, VÁH, VIANOCE, PES, MEDVEĎ, MERKÚR, ILAVA, PODUNAJSKÁ NÍŽINA, SATURN, NOVÝ ROK, MÚKA, MED, PRAHA, ČERVENÝ KAMEŇ, NEMCI, PRÁZDNINY, LAK, MALACKY, JOZEF, BUDÍK, BECKOV, SNEH,EDO, LES


 

Do tabuľky doplň názov – príklady odpovedí:

rieky

mesta

pohoria

knihy


Rimava


Brno


Alpy


Barbarskí Slovania


Rýn


Prešov


Myjavská pahorkatina


Danka a Janka


Labe


Londýn


Považský Inovec


V krajine havranov


Vltava


Atlanta


Biele Karpaty


Mimi a Líza

 

 

 

Použitá literatúra:

LORENCOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A.: Maturujem zo slovenčiny – gramatika a sloh. 1. vyd. 2003. SPN Bratislava. ISBN 80-10-00020-5

OLOŠTIAK, M., OLOŠTIAKOVÁ – GIANTISOVÁ, L.: Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-066-7

ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, M. a kol.: Slovenčina bez chýb. 1. vyd. SAMO Bratislava. ISBN 80-967524-3-X

ŠIMURKA, J., NAVRÁTIL, L.: Pravopis – praktická príručka slovenského pravopisu. 1. vyd. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-97-3

VALKOVIČOVÁ, B.: Už sa skúšok nebojím. 1. vyd. 2002. MiRe Bratislava. ISBN 80-89080-35-9

http://miroslava33.webnode.sk/rodicom/a4-rocnik/slovensky-jazyk/