, n1 – index lomu okolitého prostredia, n2 – index lomu šošovky, r1 , r2 –polomery krivosti optických plôch ohraničujúcich šošovku. Jednotkou optickej mohutnosti je Dioptria. Jednu dioptriu majú šošovky s ohniskovou vzdialenosťou 1 m.

 

 

Úlohy:

 

1) Aké guľové zrkadlá poznáme a aké pravidlá používame pri zobrazovaní guľovými zrkadlami.

2) Charakterizuj šošovky.

 

 

Použitá literatúra:

 

V. Lank, M. Vondra- Fyzika v kocke pre stredné školy

P. Tarábek a kol. – Zmaturuj z fyziky