Zmyslové orgány slúžia stavovcom na prepojenie vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Zmyslové orgány stavovcom sprostredkovávajú informácie medzi vonkajším prostredím a vnútornými orgánmi a ich nervovým ústredím.

 

Zmyslové orgány majú stavovce špecializované podľa prostredia, v ktorom žijú a podľa spôsobu života.

Zmyslové orgány  majú zmyslové bunky, ktoré sú citlivé na podnety. Nazývame ich receptory.

 

Zmyslové bunky zachytávajú chemické, plynné, mechanické, zvukové a svetelné podnety v zmyslových orgánoch, reagujú aj na vnútorné podnety z rôznych častí tela stavovcov, napríklad zo svalov, kostí, ciev, atď.

Receptory – zmyslové bunky reagujú na rôzne podnety, napríklad svetlo, teplo, tlak, zvuk, vôňu, zápach a podobne.


Medzi zmysly, ktorými stavovce vnímajú podnety z prostredia, patrí:

  • čuch,

  • chuť,

  • hmat,

  • zrak,

  • sluch.


Čo umožňujú jednotlivé zmysly?

  • Čuch umožňuje vnímať plynné látky.

  • Chuť umožňuje vnímať rozpustené chemické látky.

  • Hmat slúži na orientáciu v  priestore, rozlišovanie tvarov, poskytuje informácie o dotyku, chlade, bolesti.

  • Zrak umožňuje vnímať svetelné podnety.

  • Sluch zachytáva okolité zvukové vlny.

 

Čuch

 

Čuch umožňuje stavovcom vnímať plynné látky.

Čuch slúži stavovcom na vyhľadávanie potravy, partnerov na rozmnožovanie a komunikáciu, na zachytávanie nebezpečných pachov a pod.

Zmyslový orgán čuchu majú stavovce špecializovaný podľa prostredia, v ktorom žijú a podľa spôsobu života.