Zopakujme si:

 

Zmyslové orgány slúžia človeku na spoznávanie vonkajšieho prostredia, v ktorom žije.

Zmyslové orgány sprostredkovávajú informácie medzi vonkajším prostredím a vnútornými orgánmi ľudského tela a jeho nervovým ústredím.

Zmyslové orgány majú nervové bunky, ktoré sú citlivé na podnety. Nazývame ich receptory.

 

Receptory reagujú na rôzne podnety, napríklad svetlo, teplo, tlak, zvuk, vôňu, zápach a podobne.

Nervové bunky reagujú aj na vnútorné podnety z rôznych častí ľudského tela – zo svalov, kostí, ciev, žalúdočných stien a podobne.

Receptory oka zachytávajú svetlo, receptory ucha zachytávajú zvuk, receptory nosa vôňu a zápach, atď.


 

Oko je zmyslovým orgánom zraku, reaguje na svetlo.

Nos je zmyslovým orgánom čuchu, reaguje na pachy.

Ucho je zmyslovým orgánom sluchu a rovnováhy, reaguje na zvuky.

Koža je zmyslovým orgánom hmatu, reaguje na teplo a chlad.

Jazyk je zmyslovým orgánom chuti, reaguje na chemické látky v potravinách.


 

Poznáme teda 5 základných zmyslov:

 

 • zrak,

 • čuch,

 • sluch,

 • hmat,

 • chuť.Sluchový orgán a orgány na vnímanie pohybu a polohy hlavy

 

Zmyslovým orgánom sluchu je ucho. Ucho je nielen sluchovým orgánom, ale aj  orgánom na vnímanie polohy a pohybov hlavy. Sluchový orgán a orgán na vnímanie polohy a pohybov hlavy je uložený v spánkovej kosti.

 

Ucho slúži na:

 

 • zachytávanie zvuku,

 • udržiavanie rovnováhy, oznamovanie polohy tela.

 

 

Ucho sa delí na tri časti:

 

 • vonkajšie ucho,

 • stredné ucho,

 • vnútorné ucho.Vonkajšie ucho slúži na zachytávanie zvuku.

Stredné ucho slúži na zosilňovanie zvukov, ktoré prichádzajú do ucha.

Vnútorné ucho slúži na:

 

 • premenu zvukových vibrácií na elektrické impulzy,

 • na vnímanie polohy hlavy.


 

Vonkajšie ucho sa skladá z:

 

 • ušnice,

 • vonkajšieho zvukovodu.


 

Stredné ucho sa skladá z:

 

 • bubienka,

 • sluchových kostičiek – kladivko, strmienok, nákovka.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_ear

Stredné uchoVnútorné ucho - tu sa nachádzajú receptory sluchového aj rovnovážneho zmyslu.