Zopakujme si:

 

Zmyslové orgány slúžia človeku na spoznávanie vonkajšieho prostredia, v ktorom žije.

 

 

Zmyslové orgány sprostredkovávajú informácie medzi vonkajším prostredím a vnútornými orgánmi ľudského tela a jeho nervovým ústredím.

 

Zmyslové orgány majú nervové bunky, ktoré sú citlivé na podnety. Nazývame ich receptory.

 

Receptory reagujú na rôzne podnety,napríklad svetlo, teplo, tlak, zvuk, vôňu, zápach a podobne.

 

 

Nervové bunky reagujú aj na vnútorné podnety z rôznych častí ľudského tela – zo svalov, kostí, ciev, žalúdočných stien a podobne.

 

Receptory oka zachytávajú svetlo, receptory ucha zachytávajú zvuk, receptory nosa vôňu a zápach, atď.


 

Oko je zmyslovým orgánom zraku, reaguje na svetlo.

Nos je zmyslovým orgánom čuchu, reaguje na pachy.

Ucho je zmyslovým orgánom sluchu a rovnováhy, reaguje na zvuky.

Koža je zmyslovým orgánom hmatu, reaguje na teplo a chlad.

 

Jazyk je zmyslovým orgánom chuti, reaguje na chemické látky v potravinách.


 

Poznáme teda 5 základných zmyslov:

 

 

  • zrak,

  • čuch,

  • sluch,

  • hmat,

  • chuť. 

Hmat

 

 

Zmyslovým orgánomhmatu je koža. Orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele.

Zmyslové bunky v koži sú citlivé na vnímanietlaku, dotyku, chladu, tepla a bolesti.

V koži sú uložené:

 

  • receptory na vnímanie tlaku a dotyku,

  • receptory na vnímanie chladu a tepla,

  • receptory bolesti.


 

Receptory na vnímanie tlaku a dotyku

 

 

Receptory tlaku a dotyku sú jednoduché hmatové telieska v koži, ktoré sú citlivé na tlak dotyk. Dotykom môžeme zistiť, aký má predmet tvar, povrch, veľkosť, hmotnosť, tvrdosť, mäkkosť a podobne.

Receptory tlaku a dotyku sú uložené v koži a v sliznici orgánov. Najviac sa ich nachádza v dlani, prstoch a na perách.

Receptory hmatu vysielajú impulzy do mozgu vždy, keď sa koža niečoho dotkne.

 

Najcitlivejšie na dotyk a tlak sú končeky prstov a špička jazyka.

 


 

Receptory na vnímanie chladu a tepla

 

 

Receptory na vnímanie chladu a tepla sa nachádzajú v koži. Receptorov chladu je oveľa viac ako receptorov tepla.

Receptory na vnímanie chladu sa nachádzajú vo vrchnej vrstve kože.

Receptory na vnímanie tepla sú uložené v hlbších vrstvách kože.

Z receptorov sa informácie o teplote, či chlade prenášajú vo forme vzruchov nervovými dráhami do predného mozgu, kde sa spracujú a menia na vnem.

Najmenej receptorov na vnímanie chladu a tepla sa nachádza v koži na chrbte.

Najviac receptorov  chladu a tepla sa nachádza v tvárovej časti kože a chrbtovej časti ruky.

Najcitlivejšie na teplo je čelo.


 

Receptory bolesti

 

 

Receptory bolestisú voľné nervové zakončenia v koži, ktoré sprostredkúvajú pocity bolesti.

Receptory bolesti sú rozmiestnené vo všetkých tkanivách.

Receptory bolesti vysielajú impulzy do mozgu vždy, keď sa teplo, chlad alebo tlak stanú príliš silnými. Mozog zaznamená takého impulzy ako bolesť. Človek po uvedomení si bolesti reaguje napríklad odtiahnutím tela, únikom a podobne.

Najcitlivejšia na bolesť je očná rohovka.


 Zopakujte si:
1. Akú funkciu plní hmatový orgán?
2. Aké receptory sa nachádzajú v koži?
3. Kde sa nachádza najviac receptorov tlaku a dotyku?
4. Kde sa nachádza najmenej receptorov chladu a tepla?
5. Aké informácie poskytuje hmat?

Použitá literatúra:
Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 7. ročník základných škôl. Media Trade, spol. s r.o. –SPN. Bratislava, 2001. s. 91 – 98.
Lamblinová, S.: Moja prvá encyklopédia. Librairie Larousse, 1989. 96 s.