DEF: Zmiešané číslo sa skladá z celej častizlomkovej časti.

 

Vypracovala: PaedDr. Elena Šimová


Čítame:

 

Päť celá jedna polovica


 

Pozn: Každý zlomok väčší ako jedna (ak je čitateľ väčší ako menovateľ) sa nazýva nepravý zlomok.

 

Každý nepravý zlomok môžeme premeniť na zmiešané číslo.

 

Každé zmiešané číslo vieme upraviť na zlomok. 

Úprava zmiešaného čísla na nepravý zlomok:


  1. krok: menovateľ ostane nezmenený

  2. krok: čitateľ upravíme tak, že menovateľ vynásobíme celou časťou a pripočítame čitateľ 

Pr. Premeň zmiešané číslo na zlomok

 

5 ½ = ?

(5 . 2 + 1) / 2 = 11/2


 

 

Úprava nepravého zlomku na zmiešané číslo


  1. krok: menovateľ ostane nezmenený

  2. krok: čitateľ delíme menovateľom. – podiel tvorí celú časť a zvyšok tvorí čitateľ zmiešaného čísla.


 

 

Pr. Premeň nepravý zlomok na zmiešané číslo

 

11/2 = ?

11 : 2 = 5 zv.1

11/2 = 5 ½ 

Pr . 1. Premeň zmiešané čísla na nepravé zlomky

 

  1. 2 1/3 = ?

 

(2.3 + 1) / 3 = 7 / 3

 

 

  1. -9 2/3 = ?

 

-(9.3 + 2) / 3 = -29/3

 

 

Pr . 2. Premeň nepravé zlomky na zmiešané čísla

 

  1. 455 / 6 = ?

 

455 : 6 = 75 zv. 5

455 / 6 = 75 5/6

 

 

  1. 89 / 3 = ?

 

89 : 3 = 28 zv. 2

-89 / 3 = -28 2/3

 Zopakujte si:
1. Definuj nepravý zlomok.
2. Aký vzťah musí byť medzi čitateľom a menovateľom zlomku, ak ho chceme upraviť na zmiešané číslo?
3. Premeň nepravý zlomok na zmiešané číslo:
a) 40/9 = ?
b) 128/12 = ?
c) – 57 / 4 = ?
d) - 89 / 12 = ?
4. Premeň zmiešané číslo na nepravý zlomok:
a) 17 13/15 = ?
b) 9 5/8 = ?
c) – 7 4/9 = ?
d) -11 1/7 = ?

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky
O. Šedivý – Matematika pre 7. ročník základných škôl 1. časť