Vypracovala: Lenka Brhlíková


 
V španielčine existujú slová, ktoré menia svoj význam pri zmene člena. Medzi takýmito slovami nájdeme najčastejšie tieto výrazy:

mužský rod
 
ženský rod
 
el capital
kapitál
la capital
hlavné mesto
el vocal
člen (hlasovania a pod.)
la vocal
samohláska
el cólera
cholera
la cólera
zlosť
el coma
kóma
la coma
čiarka
el cometa
kométa
la cometa
papierový drak
el corte
strih, rez, zárez
la corte
dvor
el cura
kňaz
la cura
liečenie, kúra
el delta
ústie (delta)
la delta
písmeno
el editorial
úvodník
la editorial
nakladateľstvo
el frente
front
la frente
čelo
el haz
zväzok, snop
la haz
líce
el moral
morušovník
la moral
morálka
el orden
poriadok
la orden
príkaz, povel, nariadenie
el parte
oznámenie
la parte
časť, podiel
el pendiente
náušnica
la pendiente
svah
el pez
ryba
la pez
smola

Niektoré podstatné mená, ktoré sa obvykle vyskytujú v ženskom rode nájdeme v rode mužskom. Tieto podstatné mená potom spravidla menia svoj význam.

  1. pre označenie vlastností (majú pejoratívny význam)

el bestia – zviera
el rata – vreckár (zlodej)
el gallina – zbabelec

  1. pre označenie profesie, na základe používaného nástroja

el espada – toreador
el trompeta – trubač

  1. pre označenie profesie alebo príslušnosti ku inštitúcii

el justicia – minister spravodlivosti, tribunál
el policía – policajt


Podstatné mená s dvojitým rodom

Niektoré podstatné mená môžu stáť v spojení s oboma rodmi. Napr.:

arte – umenie

V jednotnom čísle sa používa v mužskom rode:
El arte moderno – moderné umenie

V množnom čísle sa spravidla používa v ženskom rode:
Las artes plásticas – výtvarné umenie

Azúcar – cukor

V Španielsku sa používa v rode mužskom, pričom v Latinskej Amerike je obvyklý výskyt v ženskom rode:

El azúcar rafinado – rafinovaný cukor
La azúcar blanquilla (kub.) - rafinovaný cukor

Mar – more

Pokiaľ sa jedná o zemepisný názov / zmysel, tak sa používa v mužskom rode

El Mar Mediterráneo – Stredozemné more

Vo vybraných väzbách, v poézii, prísloviach, porekadlách, pranostikách a v prenesenom zmysle sa používa v ženskom rode:

Hablar de la mar, y en ella no estar. (Vodu kázať a víno piť.)
Salir a la mar – vyplávať
Salir de la mar – vyjsť z vody
La mar de problemas – more problémov

Lente – šošovka / šošovica

V jednotnom čísle v oboch rodoch a v množnom čísle v ženskom rode.

Las gafas = las lentes = okuliare

Agua

Vo vybraných väzbách, v poézii, prísloviach, porekadlách, pranostikách a v prenesenom zmysle sa používa v ženskom rode:

Las aguas frías del mar. (Studené vody mora.)

Pokiaľ sa jedná o zemepisný názov / zmysel, tak sa používa v mužskom rode

No me gusta beber el agua caliente. (Nechutí mi piť teplú vodu.)


Úloha na záver:

Preložte:
  1. Voda je dôležitá pri výrobe rafinovaného cukru.
  2. Teplé vody Karibiku.
  3. V tejto vode žije veľká ryba.

 
Použitá literatúra:
Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
Valerio Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny