V angličtine existujú počitateľné a nepočitateľné podstatné mená. U počitateľných tvoríme množné číslo pomocou prípony -s alebo nepravidelne. Nepočitateľné spravidla množné číslo nemajú, alebo ak chceme vyjadriť počet používame s nimi slová, ktoré sú počitateľné, napr.

 

a bottle of wine - three bottles of wine

a can of ham - two cans of ham

 

Niekedy sa nepočitateľné podstatné mená dajú použiť aj ako počitateľné a to vtedy, keď o nich hovoríme ako o špecifických, konkrétnych veciach. Pokiaľ podstatné mená vyjadrujú materiál, alebo hovoríme o nich vo všeobecnosti, tak sú nepočitateľné.

 

Mgr- Katarina Matiaskova

 

 

Be careful! There´s broken glass on the road. (nepočitateľné)

I need a cloth to wipe the table. (počitateľné)

We had fish for dinner. (nepočitateľné - ryba ako surovina)

Hamlet is one of Shakespeare´s famous works. (počitateľné)