Životné prostredie je časť sveta, ktorú človek používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.

Zložky životného prostredia:

       Prírodné zložkypríroda –  tvorí základné podmienky pre život, poskytujú potravu, vodu, vzduch....

http://sacr3-files.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/_processed_/csm_VYSOKE%2520TATRY%2520KRIVAN%2520IMG_3564%2520p_bb2e233318.jpg

Tatry, Slovenko (http://slovakia.travel)

       Umelé zložky - vytvorené ľudskou prácou – stroje a nástroje umožňujúce vyrábať rôzne predmety

http://www.interrail.eu/sites/interrail.eu/files/><!--[endif]--></span></a></span><span lang=

Bratislava, Slovenko (http://www.interrail.eu)

 

       Sociálne zložky - tvoria ľudia – spolužiaci, rodina, kamaráti....

http://img.cas.sk/img/12/article/694369_rodina-vianoce-stari-rodicia-dedko-babka-deti-vnucata-crop.jpg?time=1298372229&hash=9a1e39caa87436b2ac6c396af65c7722

Rodina (http://zivot.azet.sk/)

 

Súčasťou životného prostredia človeka je:

A. Pracovné prostredie škola, zamestnanie, jeho kvalita závisí od vzťahov, vybavenosti, estetického vzhľadu....

http://www.istebne.sk/images/zakladna_skola_v.jpg

Základná škola, Istebné (http://www.istebne.sk)

B. Obytné prostredie Domov (prípadne detský domov, domov dôchodcov) – jeho kvalita závisí od vlastností bytov a domov

http://dtonline.sk/static/gallery/22451-DSC_0230.jpg

Domov dôchodcov (http://dtonline.sk)

C. Rekreačné prostredie –  územia, ktoré slúžia na oddych a využitie voľného času - ihriská, parky, horské oblasti...

http://kamsdetmi.ozpreliezka.sk/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/radost3-800x600.jpg