Tvorí sa pomocou prítomného času pomocného slovesa haber a príčastia minulého významového slovesa:


he

has

ha + príčastie minulé významového slovesa

hemos

habéis

hanhablar – hovoriť


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

he hablado

hemos hablado

2. osoba

has hablado

habéis hablado

3. osoba

ha hablado

han habladocomer - jesť


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

he comido

hemos comido

2. osoba

has comido

habéis comido

3. osoba

ha comido

han comido


vivir – žiť, bývať


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

he vivido

hemos vivido

2. osoba

has vivido

habéis vivido

3. osoba

ha vivido

han vivido


Pri zvratných slovesách sa zvratné zámená kladú pred sloveso haber:

lavarse – umývať sa

 
Zložený minulý čas vyjadruje deje, ktoré sa odohrali v minulosti, ale majú určitú platnosť aj pre prítomnosť, teda medzi minulosťou, v ktorej sa dej odohrali, a prítomnosťou neprechádza ostrá deliaca čiara, ale minulosť a prítomnosť splývajú do jedného spoločného časového obdobia. Preto sa s týmto časom stretávame najmä po výrazoch:

Hoy (dnes)

Esta semana (tento týždeň)