1. Príslovka + podstatné meno

  1. Ak je podstatné meno v ženskom rode, tak koncovka sa v množnom čísle nemení:

    

Il doposcuola

Školská družina

I doposcuola

Školské družiny


 

  1. Ak je podstatné meno v mužskom rode, tak koncovka sa v množnom čísle mení v druhej časti slova:

    

Il dopopranzo

poobedie

I dopopranzi

PoobediaIl sottopassaggio

podchod

I sottopassaggi

podchody


 

 1. Zložené slová s predponou „capo-„:

  1. Ak je druhá časť slova ženského rodu, množné číslo sa tvorí v prvej časti slova:

    

Il capostazione

Náčelník stanice

I capistazione

Náčelníci stanice


 

  1. Ak je druhá časť slova mužského rodu, množné číslo sa tvorí v druhej časti slova:

    

Il capolavoro

Vrcholné dielo

I capolavori

Vrcholné diela


 

  1. Množné číslo tvoríme v oboch častiach slova:

    

Il capoluogo

Hlavné mesto

I capiluoghi

Hlavné mestá

 Zopakujte si:
1. Ako tvoríme množné číslo zložených podstatných mien, ktoré sa skladajú z prídavného a podstatného mena?
2. Ako tvoríme množné číslo zložených podstatných mien, ktoré sa skladajú zo slovesa a podstatného mena?
3. Ako tvoríme množné číslo zložených podstatných mien, ktoré majú predponu capo-?
4. Nasledujúce slová dajte do množného čísla: il posacenere, il francobollo, il capolavoro, il doposcuola.

Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994