Zložené podstatné mená vytvárajú množné číslo rôznym spôsobom. Vznikajú spojením rôznych druhov:

  1. Prídavné meno + podstatné meno

  2. Podstatné meno + podstatné meno

  3. Sloveso + podstatné meno

  4. Príslovka + podstatné meno

  5. Zložené slová s predponou „capo-„:


 

  1. Prídavné meno + podstatné meno

Množné číslo sa tvorí väčšinou v druhej časti slova:

 

Il francobollo

známka

I francobolli

známky


 

Množné číslo sa tvorí v oboch častiach slova:

 

La mezzanotte

polnoc

Le mezzenotti

polnoci


 

  1. Podstatné meno + podstatné meno

Množné číslo sa tvorí v oboch častiach slova:

 

Il pescecane

žralok

I pescicani

žraloky


 

  1. Sloveso + podstatné meno

V množnom čísle ostávajú nezmenené:

 

Il portalettere

Poštár

I portalettere

PoštáriIl posacenere

Popolník

I posacenere

Popolníky

 

Poznámka: Podobne sa v množnom čísle nemenia ani zložené podstatné mená, ktoré sú zložené z dvoch slovies alebo zo slovesa a príslovky.