Funkcia zložených lipidov


  • Podieľajú sa na tvorbe biologických membrán.


 

Štruktúra zložených lipidov

 

 

Zložené lipidy - tvorené sú nasledovnými zložkami:

 


  1. Alkohol


Alkoholová zložka

 

 

  • Alkoholová zložka je tvorená z glycerolu alebo sfingozínu. Sfingozín je nenasýtený aminoalkohol.

  • Lipidy, ktoré majú v molekule sfingozín nazývame sfingolipidy.


 

  1. Zvyšky vyšších mastných kyselín


 

  1. Ďalšia zložka

 

Napríklad:

 

a.) zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej, ktorá obsahuje dusíkatú látku.

b.) sacharid


 

Vlastnosti zložených lipidov

 


Zložené lipidy sú tvorené molekulou, ktorá má dve časti:

 

 

  1. Prvá časť je hydrofóbna– je charakteristická tým, že má dlhší postranný reťazec mastných kyselín

  2. Druhá časť je hydrofilná – rozpúšťa sa vo vode a má iónový charakter


 

Zložené lipidy sú polárne lipidy, ktoré vo vode tvoria micely. Micely vytvárajú dvojvrstvy, ktoré sú zložkami biologických membrán.

 

 

 

 

Lipidová dvojvrstva

 

 

Zložené lipidy radíme k amfifilným látkam – to znamená že časť molekuly je polárna (hydrofilná) a časť molekuly zloženého lipidu je nepolárna (hydrofóbna). Zložené lipidy sú energeticky najbohatšou živinou a sú mechanickým a funkčným prvkom bunkových štruktúr – membrán. Funkciou bunkových membrán je zabezpečenie heterogénneho prostredia v bunke.

 

 

Membránové lipidy – týmto pojmom označujeme fosfolipidy a glykolipidy.

 

Hydrofóbna a hydrofilná časť lipidov im dáva možnosť tvoriť vo vodnom prostredí fosfolipidové micely, monovrstvy a fosfolipidové dvojvrstvy, ktoré tvoria základ biologických membrán. Polárne časti smerujú do vodného prostredia a nepolárne smerujú navzájom k sebe

 

 

(bielkoviny a cholesterol - látky, ktoré sa tiež podieľajú na tvorbe membrán)