Praktická časť

 

 1. Vykráťte zlomok

  a preveďte ho do tvaru zlomku v základnom tvare

 

  1. pri krátení, resp. zjednodušovaní zlomkov vydelíme menovateľa aj čitateľa tým istým číslom rôznym od nuly

  2. pokiaľ ho máme dostať do tvaru, pri ktorom sú menovateľ aj čitateľ nesúdeliteľné čísla, musíme ich obidve vydeliť ich najväčším spoločným deliteľom. NSD (56; 100) = 4. Takže vydelíme menovateľa aj čitateľa číslom 4:

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 1. Spočítajte a potom odpočítajte zlomky (ak sa dá, zjednodušte ich):

 

  1. najskôr dáme zlomky na spoločného menovateľa, tento by mal byť v rámci možností minimálny (nič vážne sa nestane, ak dáme ich väčší násobok, na konci sa zlomok aj tak dá zjednodušiť). V podstate hľadáme ich najmenší spoločný násobok. Pre čísla 8 a 3 je najmenší spoločný násobok číslo 24:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. teraz rozšírime obidva zlomky tak, aby mali v menovateli číslo 24, čiže prvý zlomok celý prenásobíme číslom 3 (lebo 8*3 = 24) a druhý prenásobíme číslom 8 (lebo 3*8 = 24):

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. a v takejto podobe ich môžeme:

   1. sčítať

Zdroj: Petra Podmanická

 

   1. odčítať

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. tieto zlomky sa už nedajú zjednodušiť, pretože menovateľ a čitateľ sú nesúdeliteľné čísla

 

  1. chceme názorne ukázať, akoby to vyzeralo, ak by sme si zvolili iného menovateľa ako najmenšieho spoločného menovateľa. Skúsme napríklad číslo 48. Použijeme postup a-d a dopracovali sme sa k nasledovnému výsledku:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 1. Vynásobte zlomky (ak sa dá, zjednodušte ich):

   

 

  1. násobenie zlomkov je veľmi jednoduchá operácia, ktorá spočíva v tom, že vzájomne prenásobíme menovateľov aj čitateľov

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. všimnite si, že tam máme v čitateli dvojku a menovateli osmičku. Tieto majú NSD = 2, a preto ich môžeme týmto číslom predeliť:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. a teraz to jednoducho vynásobíme:

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

čísla 5 a 12 sú nesúdeliteľné čísla, a preto môžeme povedať, že zlomok je v základnom tvare

 

 

 

 1. Vydeľte zlomky

   

 

  1. deliť zlomok znamená vynásobiť jeden zlomok prevrátenou hodnotou druhého zlomku, t.j.:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. a ďalší postup je totožný s postupom uvedeným pri násobení zlomkov. Najskôr si všímame, či medzi menovateľom a čitateľom sú také čísla, ktoré nie sú nesúdeliteľné, aby sme zlomky mohli zjednodušiť, a potom ich prenásobíme:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 1. Usporiadajte dané zlomky podľa veľkosti:

 

  1. zlomky podľa veľkosti najjednoduchšie usporiadame tak, že si ich všetky dáme na spoločného menovateľa, teda nájdeme ich najmenší spoločný násobok. Pri číslach 3, 5, 4, 8 je najmenší spoločný násobok číslo 120.

 

  1. Naše zlomky nám tým pádom prejdú do tvaru:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

  1. a teraz ich usporiadame na základe veľkosti ich čitateľov. Keďže , tak zákonite musí platiť

 

 

 

Zopakujte si:

Máte zlomky:1/3, 2/4, 3/5, 4/6
Sčítajte ich, odčítajte, vynásobte a vydeľte v takom poradí, ako máte napísané

21/10, -43/30, 1/15, 5/3

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Učebnica z matematiky