Vypracovala: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 


 

V tejto časti si prejdeme riešenými príkladmi operácie so zlomkami a racionálnymi číslami. V niektorých príkladoch budú zastúpené viaceré operácie.

 

 • Sčítanie a odčítavanie zlomkov a racionálnych čísel

 • Operácie so zmiešanými číslami

 • Násobenie zlomkov

 • Násobenie racionálnych čísel

 • Delenie zlomkov

 • Delenie racionálnych čísel

 • Operácie so zloženými zlomkami

   


 

Niektorým možno prídu príklady príliš jednoduché. No veľa žiakov robí chyby napr. preto, že nepoznajú, resp. nemajú dobre osvojené pravidlá – napr. s krátením, prípadne zle niečo opíšu, zle upravia a pod. Takýmto žiakom potom robia problémy napr. i  operácie s algebrickými výrazmi. Preto si tu ukážeme i podrobné kroky pri riešení, ktoré môžu skúsenejší žiaci i vynechať :-).

 

 

 1. Vypočítaj:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:


Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

/userfiles/image/Zofia/J%C3%BAl%20-%202012/Matematika/4.jpg

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Vypočítaj:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.


Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Vypočítaj:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Vypočítaj:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Aká je hodnota zloženého zlomku?

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Uprav zlomky na základný tvar!


Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Aká je hodnota výrazu:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

 1. Aká je číselná hodnota výrazu ?

 

Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

Riešenie:


Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

Otázky:

 

 1. Vypočítaj:          Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

   

 2. Vypočítaj:        Zdroj: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

Literatúra:

 

Vlastné poznámky

Soósová, H.: Testy a úlohy z matematiky, Opakovanie učiva ZŠ, VARIA PRINT, Komárno, 2008

Koreňová, L.: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy ľahšie a úspešnejšie, Aktuell, BA, 2007

Krynický, M.: Učebnice matematiky pro gymnázia, http://ucebnice.krynicky.cz/Matematika/