Vypracovala: Mgr. Kristínová

 


 


 

Čo je regulačná sústava?

 

Regulačná sústava človeka je sústava, ktorá zabezpečuje vnútornú a vonkajšiu jednotu organizmu.

Regulačná sústava reguluje činnosť všetkých orgánov človeka na základe podnetov z vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Regulačná sústava prijíma a spracúva podnety z prostredia a odovzdáva organizmu pokyny na činnosť.


 

Regulačné sústavy sú dvojakého typu:

 

 1. hormonálna regulačná sústava,

 2. nervová regulačná sústava.


 

 

Hormonálna regulačná sústava


 

Čo sú hormóny?

 

Hormóny sú organické látky, prostredníctvom ktorýchsa uskutočňuje látkové riadenie rôznych funkcií organizmu.

Hormóny sú vnútornými chemickými poslami organizmu.

Hormóny sa tvoria v tkanivách alebo v žľazách s vnútorným vylučovaním.

 

 

Telo vytvára viac ako 20 druhov hormónov. Každý druh hormónov ovplyvňuje inú časť ľudského tela. Hovoríme, že hormóny ovplyvňujú určitý cieľový orgán.


 

Medzi hormóny, ktoré produkujú žľazy s vnútorným vylučovaním patrí napríklad:

 

 • rastový hormón- hormón podmozgovej žľazy,

 • adrenalín– hormón nadobličiek,

 • inzulín– hormón podžalúdkovej žľazy,

 • testosterón– hormón semenníkov,

 • estrogén – hormón vaječníkov.


 

Čo sú žľazy s vnútorným vylučovaním?

 

Žľazy s vnútorným vylučovaním sú producentmi hormónov – vylučujú hormóny.

Žľazy s vnútorným vylučovaním sú žľazy bez vývodu. Svoje výlučky vylučujú priamo do krvialebo do miazgy a nimi sú rozvádzané do cieľových tkanív.


 

Medzi žľazy s vnútorným vylučovaním patrí:

 

 1. podmozgová žľaza – hypofýza,

 2. šuškovité teliesko - epifýza,

 3. štítna žľaza,

 4. prištítne telieska,

 5. nadobličky,

 6. týmus,

 7. podžalúdková žľaza,

 8. pohlavné žľazy.


Žľazy s vnútorným vylučovaním (vľavo muž, vpravo žena)

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%BD_syst%C3%A9m


1. šuškovité teliesko 2. hypofýza- podmozgová žľaza 3. štítna žľaza 4. týmus- detská žľaza 5. nadoblička 6. podžalúdková žľaza 7. vaječník 8. semenník

 

 

 1. Podmozgová žľaza

   

Podmozgová žľaza – hypofýza sa nachádza pod medzimozgom. Je s ním spojená tenkou stopkou.

Vylučuje hormóny, ktoré regulujú činnosť iných žliaz s vnútorným vylučovaním, rast a produkciu materinského mlieka.


 

 1. Šuškovité teliesko

   

Šuškovité teliesko sa nachádza na zadnej strane medzimozgu. Hormóny, ktoré vylučuje ovplyvňujú vývin pohlavných žliaz.