Hydrotermálneho pôvodu.

Morfológia:
Veľmi častý je tvar pliešku, mikroskopická zrnká zvyčajne elipsoidického tvaru a okruhliaky (nuggety), niektoré aj značných rozmerov. Zriedkavo tvoria drobné kryštáliky, najčastejšie vo forme osemstenu {111}, niekedy aj kocka {100}, alebo ich spojky. Jednosmernou vývojom či sploštením kryštálov vznikajú kryštálovej nepravidelnosti, pliešky a drôtiky. Zriedkavo dendritické agregáty sa sploštením podľa plôch oktaedru.

Vlastnosti:
Fyzikálne vlastnosti: Tvrdosť 2,5-3, hustota podľa prímesou 15,5-19,3 g / cm ³, priehľadný, lom hákovitý. Kujné, ohybné, dobre vedie elektrický prúd. Topí pri 1063 ° C.
Chemické vlastnosti: Zloženie: Au 100% (teoreticky), prímesi Ag, Pt, Cu, Pd, Ir, Rh, Bi, Se, Te. Rozpúšťa sa v lučavce kráľovskej, KCN, načnete.
Optické vlastnosti: Farba: zlatožltá, žltobiela, vryp lesklý žltý, kovový lesk. Nepriehľadné, presvitá modrozeleno v tenkej vrstvičke.

Získavanie:
Okruhliaky a okruhliaky sa v Rusku nazývajú samorodky, v anglicky hovoriacich krajinách Nuggets ("zrnká").

Využitie:
Využíva sa v zlatníctve.

Náleziská:
Chile - okruhliaky o hmotnosti 153 kg, nájdené r. 1851,
z Viktórie v Austrálii r. 1858 nájdené balvany s hmotnosťou 84, 69, 54 a 50 kg,
z Uralu r. 1849 kus 36 kg ťažký,
z Kalifornie (USA) 35 kg.