Roku 1941 si skoro všetky európske štáty Nemecko pripútalo alebo okupovalo.
Každý  štát sa  musel Nemecku prispôsobiť. Tieto štáty sa nazývali aj satelity Nemecka.
Budúcnosť satelitov bola neistá.
Čím boli vlády poslušnejšie voči Hitlerovej vláde, tým lepšie bolo postavenie v nacistickej európe. 
V prípade nemeckej porážky museli tieto štáty rátať s tým, že sa budú musieť zodpovedať za spojenectvo s agresorom.
V okupovaných častiach Európy, určovali všetky životné podmienky okupanti. Všade boli gestapa - jednotky tajnej polície.
Hitler dal pred útokom na Poľsko tajný príkaz, aby vyvolávali čo najväčšiu hrôzu - masovo vraždili obyvateľstvo.