1.) Obyvateľstvo sa delilo na štyri skupiny:

Aristokrati: vládnuca činitelia nazývaní archonti
POĽNOHOSPODÁROV: zaisťovali živobytie
HEKTÉMOROVÉ: museli odvádzať časť úrody svojim pánom
A malú skupinu tvorili otroci.

2.) V polovici 7. st. pred Kr sa do čela vlády dostáva Kylón. Pri povstania boli mnohí Kylónovi priaznivci pobití, preto Kylón poveril Drak, aby spísal právne normy. Vytvoril tým drakonovy zákony, ktoré boli prísne a tvrdé.

3.) V roku 594 pred Kr nastupuje do vlády Solón, zakladateľ demokracie. Odmietal otroctvo. Otrokmi v cudzine vykupoval a privádzal späť do Atiky. Solón rozdelil občanov na štyri majetkové triedy podľa výnosu z pôdy.

4.) Peisistratos sa vlády ujíma v roku 546 pred Kr Zavedie tyranidu na niekoľko desiatok rokov.

5.) V roku 510 pnl začne vládnuť Kleisthenés. Obnovil grécku demokraciu a krajinu rozdelil na desať miestnych fýl.

6.) Počas osobitného súdu Ostrakizmus mohol každý aténsky občan napísať na hlinenú črepiny (ostrakon) meno muža, ktorý podľa neho ohrozuje bezpečnosť štátu. Občan, ktorý dostal najviac hlasov musel na desať rokov opustiť ATÉNY.