Druhové zloženie živočíšstva prekonalo podobný vývoj ako rastlinstvo.Živočíchy sa však môžu ľahšie prispôsobiť životnému prostrediu vďaka schopnosti pohybovať sa.V určitom prostredí,kde nájdu dostatok potravy,úkryt a podmienky na vývin mláďat,vytvoria s ostatnými druhmi živočíšne spoločenstvo.Podľa toho sa Slovensko delí na 4 oblasti:
Oblasť stepného živočíšstva
Zvieratá majú svoj domov na nížinách a na slnečných svahoch predhorí.Odtiaľto sa rozšírili aj na plochy,ktoré človek premenil na ornú pôdu.Žije tam asi 10-13% celkového počtu druhou živočíšstva na Slovensku.Typickí zástupcovia sú:zajac,jarabica a hraboše.Chránený je drop. Oblasť živočíšstva listnatých lesov
Listnatý les poskytuje pre zvieratá väčšie možnosti úkrytu aj potravy.Preto tam možno nájsť približne 75%druhov,najmä diviaka,srny,jastraba,ďatla. Oblasť živočíšstva ihličnatých lesov