Článkonožce sú živočíchy, ktorých telo a končatiny sú zložené z článkov.

 

Článkonožce delíme na:

 • pavúkovce ( križiak obyčajný, pavúk vodný, kútnik domový),

 • kôrovce (rak riečny),

 • hmyz (včela medonosná, koník čiarkovaný).


 

 

Hmyz

Hmyz patrí medzi článkonožce. Je najbohatšou triedou spomedzi všetkých živočíchov a nachádza sa všade na svete. Hmyz patrí medzi živočíchy, ktorých telo je zložené z článkov zoskupených do troch hlavných častí – hlavy, hrude a bruška.


Charakteristické znaky hmyzu:

 • je to rôznorodá a najrozšírenejšia skupina živočíchov,

 • doteraz bolo zaznamenaných viac ako milión druhov,

 • je jediným druhom článkonožcov s vyvinutými krídlami,

 • telo je nerovnomerne článkované,

 • telo je chránené vonkajšou kostrou z chitínu,

 • telo tvorí hlava, hruď, bruško,

 • na hlave sú orgány na prijímanie potravy a zmyslové orgány,

 • zložené oči,

 • ústne ústroje – hryzavé, lízavé, bodavo-cicavé, cicavé,

 • na hrudi sú tri páry článkovaných končatín a  dva páry krídel,

 • končatiny sú rôzne – prispôsobené spôsobu života,

 • bruško hmyzu má rôzny tvar, na konci bruška rôzne prívesky (znášadlá, žihadlá),

 • oddelené pohlavie,

 • nepriamy vývin (larva) s neúplnou alebo úplnou premenou,

 • rýchle rozmnožovanie,

 • niektoré orgány sú prispôsobené životnému prostrediu a spôsobu života.


Ústne orgány hmyzu sú rôzne, môžu byť:

 • hryzavé (chrobáky),

 • lízavé (včela),

 • bodavo-cicavé (komár),

 • cicavé (motýľ).


 

Končatiny hmyzu sú rôzne, slúžia napríklad na:

 • lezenie – mucha,

 • skákanie – kobylka,

 • prichytávanie – voš,

 • zber peľu – včela.


 

Medzi hmyz patrí napríklad:

 • koník čiarkovaný,

 • včela medonosná,

 • vážka ploská,

 • svrček poľný,

 • motýle.


http://en.wikipedia.org/wiki/Western_honey_bee

Včela medonosná

 


 

Koník čiarkovaný

Koník čiarkovaný patrí medzi článkonožce a hmyz. Telo aj viaceré orgány má zložené z článkov.

Koník čiarkovaný dorastá do dĺžky 16 - 24 milimetrov. Jeho telo chráni vonkajšia kostra z chitínu. Na pokožku sa zvnútra upínajú svaly, ktoré mu umožňujú pohyb.

Koník čiarkovaný sa vyskytuje na suchých lúkach, poliach, na okrajoch lesov. Má rôzne zafarbenie – zelený až červenofialový.


http://commons.wikimedia.org/wiki/Stenobothrus_lineatus

Koník čiarkovaný

 


 

Stavba tela

Telo koníka čiarkovaného tvorí:

 •  

  hlava,

 •  

  hruď

 •  

  bruško.


Na hlave sú uložené:

 • zložené oči – sú zložené z veľkého počtu malých očiek,

 • jeden pár tykadiel,

 • ústny orgán.


Na hrudi sú uložené:

 • dva páry krídel,

 • tri páry končatín.


Na článkovanom brušku sú uložené:

 • otvory – prieduchy.


 

 

Tráviaca sústava

Tráviacu sústavu tvorí:

 • ústny otvor,

 • žalúdok,

 • črevo – tu sa vstrebávajú živiny z potravy,

 • análny otvor – slúži na vylučovanie nestrávených zvyškov potravy.Dýchacia sústava

Dýchaciu sústavu tvoria prieduchy na brušku, ktorými vzduch prechádza do dýchacieho orgánu. Dýchací orgán tvoria trubičky – vzdušnice, ktoré privádzajú kyslík k vnútorným orgánom a odvádzajú z tela oxid uhličitý.


 

Obehová sústava

Obehová sústava koníka čiarkovaného je otvorená. To znamená, že cievy nie sú uzavreté, telová tekutina sa vylieva v tele medzi jednotlivé orgány. Telová tekutina rozvádza kyslík po celom tele. Základ obehovej sústavy tvorí trubicovité srdce, ktoré vháňa telovú tekutinu do celého tela.


 

Nervová sústava

Nervová sústavakoníka čiarkovaného je rebríčková. Umožňuje zložité inštinktívne správanie hmyzu.

Nervová sústava riadi aj zmyslové vnímanie – pach, chuť, sluch.


 

Rozmnožovacia sústava

Koník čiarkovaný je oddeleného pohlavia. Samička znáša vajíčka do pôdy. Na jar sa z vajíčok vyliahnu larvy podobné dospelému jedincovi bez krídel. Larvy sa vyhrabú zo zeme, zvliekajú sa a postupne dorastajú. Vývin koníka čiarkovaného nazývame nepriamym vývinom, pretože rast mladých jedincov prechádza viacerými vývinovými štádiami.

 Zopakujte si:
1. Vymenuj charakteristické znaky hmyzu.
2. Prečo patrí hmyz medzi článkonožce?
3. Popíš stavbu tela hmyzu.
4. Na čo môžu slúžiť končatiny jednotlivým druhom hmyzu?
5. Prečo sa nazýva vývin hmyzu nepriamym vývinom?
6. Aké môžu byť ústne orgány hmyzu?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2009. s.87 – 90.
Brtek, Ľ. A kol.: Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, 1981. 345 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_honey_bee
http://commons.wikimedia.org/wiki/Stenobothrus_lineatus