Vypracovala: Mgr.Kristínová

 

 

 

 

Živočíchy potrebujú na rast a vykonávanie telesných funkcií živiny a energiu z potravy. Proces prijímania živín, trávenia, vstrebávania, vylučovania a dýchania sa nazýva premena látok.

 

Bezstavovce

 

 

Bezstavovce:

 

spôsob prijímania a spracovania živín:

 

JEDNOBUNKOVÉ ŽIVOČÍCHY - PRVOKY

 

 • osobitnými organelami,

 • niektoré prvoky prijímajú potravu celým povrchom tela.

 

 

 

PŔHLIVCE

 

 • prijímanie ústnym otvorom (slúži aj na vyvrhovanie),

 • majú tráviacu dutinu.

 

 

PLOSKAVCE

 

 • ústnym otvorom (slúži aj na vyvrhovanie),

 • majú tráviacu dutinu.

 

 

HLÍSTOVCE

MäKKÝŠE

OBRÚČKAVCE

ČLÁNKONOŽCE

 

 • majú tráviacu rúru, ktorá sa člení na pažerák, základ žalúdka, črevo a análny otvor,

 • potrava sa trávi pomocou enzýmov a vstrebáva cez črevo do telových tekutín.

 

 

Stavovce

 

Tráviaca sústavastavovcov:

 

 • ústna dutina – sú v nej zuby a ústia do nej slinné žľazy,

 • hltan,

 • pažerák,

 • žalúdok – potrava sa tu mieša so žalúdočnou šťavou a čiastočne sa natrávi,

 • dvanástnik – do neho ústi podžalúdková žľaza a žlčník,

 • tenké črevo – tu prebieha trávenie a vstrebávanie,

 • hrubé črevo,

 • análny otvor (kloaka u obojživelníkov, plazov a vtákov).

 

 

 

Osobitosti tráviacej sústavyniektorých živočíchov:

 

Stavovce:

 

 

 

RYBY

 • s tráviacou sústavou je spojený plynový mechúr – nadľahčuje telo ryby.

 

 

OBOJŽIVELNÍKY

 • v ústnej dutine majú drobné obrátené zúbky na slúžiace na pridŕžanie potravy,

 • dospelé jedince chytajú korisť vymrštením lepkavého jazyka.

 

PLAZY

 • majú rozličný tvar jazyka (napr. rozoklaný),

 • niektoré hady majú v ústnej dutine jedový zub s jedovou žľazou.

 

 

VTÁKY

 • získavajú potravu zobákom,

 • potrava sa zhromažďuje v hrvole, kde sa zvlhčuje a zmäkčuje,

 • vtáky živiace sa semenami rozkladajú potravu v žľaznatom žalúdku pomocou tráviacich štiav.

PREŽÚVAVÉ PÁRNOKOPYTNÍKY

 • majú zložený žalúdok:

 • bachor – zhromažďuje sa tu nahrubo rozhryzená potrava,

 • čepiec – potrava sa odtiaľ v malých zhlukoch vracia do papule, kde sa dôkladne prežúva,

 • kniha – tu sa dôkladne prežutá potrava čiastočne trávi tráviacim šťavami,

 • slez – tu prebieha trávenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zloženýžalúdok prežúvavých párnokopytníkov

 

zdroj: http://tbn1.google.com/images?q=tbn:mNpdh6w0NaldwM:http://www.bioweb.genezis.eu/zivocichy/morfologia/zlozzaludok.gif

 

 

Použitáliteratúra:

Hantabálová,I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základnýchškôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005.s. 22 - 24.