Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

POVRCH TELA

 

 

 

Povrch tela všetkých živočíchov má ochrannú funkciu. Je miestom styku s vonkajším prostredím.

 

 

Bezstavovce

 

Povrch tela bezstavovcov tvoria bunky pokožky v jednej alebo viacerých vrstvách. Pokožka u jednotlivých živočíchov môže byť spevnená organickými a anorganickými látkami.

 

 

 

 

 

Bezstavovce:

 

povrch tela tvorí:

 

PRVOKY

 

cytoplazmatická membrána

 

PŔHLIVCE

vonkajšia povrchová vrstva buniek - obsahuje pŕhlivé bunky slúžiace na omráčenie a usmrtenie koristi

 

PLOSKAVCE

 

pokožka

 

MäKKÝŠE

 

pokožka, ktorá vylučuje sliz

 

OBRÚČKAVCE

 

pokožka, ktorá vylučuje sliz

 

ČLÁNKONOŽCE

pokožka s vrstvou kutikuly – vonkajšia kostra, napríklad tvrdý pancier raka

 

 

Stavovce

 

Povrch tela stavovcov tvorí viacvrstvová koža. Sú v nej farbivá, ktoré spôsobujú rôzne sfarbenie živočíchov.

 

Z kože živočíchov vyrastajú rôzne kožné útvary, napríklad:

 • šupiny rýb a plazov,

 • perie vtákov,

 • srsť cicavcov.

 

Z kože živočíchov môžu vyrastať aj rohovinové útvary, napríklad:

 • kostené doštičky,

 • panciere,

 • nechty,

 • pazúry,

 • kopytá,

 • rohy, rohovinový povlak (na zobáku vtákov).

 

 

 

POHYB

 

 

Pohyb je základným životným prejavom organizmov.

 

 

Bezstavovce

 

 

 

 

Zástupca:

 

pohyb je umožnený:

 

PRVOKY

 

červenoočko

 

kmitaním jedného alebo viacerých bičíkov

 

 

 

črievička

 

vírením a vlnením bŕv

 

 

meňauka

 

výbežkami cytoplazmy - panôžkami

 

PŔHLIVCE

 

nezmar

 

svalovými bunkami

 

PLOSKAVCE

 

ploskuľa

 

svalmi pod pokožkou

 

MäKKÝŠE

 

slimák

 

svalnatou nohou

 

OBRÚČKAVCE

 

dážďovka

 

priečne pruhovanými svalmi pod pokožkou + pohyb uľahčujú štetiny a sliz

 

ČLÁNKONOŽCE

 

koník, pavúk, rak

vonkajšou kostrou spolu so svalmi – oporná pohybová sústava

 

 

 

 

 

 

Stavovce

 

Opornou sústavou stavovcov je vnútorná kostra, na ktorú sa upínajú svaly. Základom kostry je chrbtica zložená zo stavcov.

 

Na chrbticu sa pripája:

 

 • kostra hlavy,

 • kostra trupu,

 • kostra končatín.

 

POHYB stavovcom umožňuje kostrové – priečne pruhované svalstvo, ktoré je ku kostre pripojené šľachami.

 

Rôzne živočíchy majú rôzny spôsob a rýchlosť pohybu. Napríklad:

 

 • ryby plávajú,

 • vtáky väčšinou lietajú,

 • plazy sa plazia,

 • cicavce behajú, lietajú, plávajú.

 

 

Aj vnútorné orgány živočíchov vykonávajú pohyb, napríklad pri prijímaní potravy, jej trávení, či vylučovaní. Pohyby vnútorných orgánov umožňujú väčšinou hladké svaly.

 

 

 

Použitá literatúra:

Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005. s. 16 - 19.