Vypracovala: Mgr.Kristínová

 

 

 

 

Obehová sústava (cievna sústava) rozvádza telové tekutiny:

 

 • privádza do buniek živiny, kyslík, hormóny,

 • odvádza z buniek tekuté odpadové látky a oxid uhličitý.

 

 

Bezstavovce

 

Mnohobunkovce majú dva typy obehovej sústavy:

 

 • otvorenú obehovú sústavu s krvomiazgou,

 • zatvorenú obehovú sústavu s krvou a miazgou.

 

 

Bezstavovce:

 

 

obeh telových tekutín:

 

PRVOKY

 

 • živiny prúdia z potravovej vakuoly do cytoplazmy,

 • obeh látok zabezpečuje prúdenie cytoplazmy.

 

PŔHLIVCE

 

 • látky prechádzajú z bunky do bunky.

 

PLOSKAVCE

 

 

 • miazga prúdi v tele voľne.

 

OBRÚČKAVCE

 

 • majú zatvorenú obehovú sústavu

 • základom obehovej sústavy je chrbtová cieva, ktorá tepaním poháňa krv dopredu a brušnou cievou dozadu,

 • krv koluje v uzavretých cievach.

 

MÄKKÝŠE

 • majú otvorenú obehovú sústavu,

 • telová tekutina sa rozlieva do telovej dutiny,

 • pohyb telovej tekutiny zabezpečuje srdce,

 • zo srdca vychádzajú cievy, z ktorých sa telová tekutina vylieva do orgánov a vracia sa späť do ciev.

 

ČLÁNKONOŽCE

 

 • majú otvorenú obehovú sústavu.

 

ČLÁNKONOŽCE - pavúkovce

 

 • majú pulzujúcu chrbtovú cievu, z ktorej sa bezfarebná krv voľne vylieva do tela.

ČLÁNKONOŽCE –

kôrovce

 • majú srdce uložené v osrdcovníku,

 • srdce poháňa telovú tekutinu – krv s miazgou, ktorá voľne prúdi v tele.

ČLÁNKONOŽCE - hmyz

 • majú dlhé rúrkovité srdce s otvormi, uložené v brušku,

 • srdce nasáva krv s miazgou z priestoru medzi orgánmi,

 • cievou vytláča srdce krv s miazgou do hlavy a hrude a odtiaľ sa voľne vylieva medzi orgány.

 

 

Stavovce

 

 

Stavovcemajú zatvorenú obehovú sústavu.

 

KRV tvorí:

 

 • krvná plazma,

 • červené krvinky,

 • biele krvinky,

 • krvné doštičky.

 

Rozvádzaniekrvi do všetkých častí tela zabezpečuje SRDCE.Poháňa ho krv, ktorá prúdi po tele CIEVAMI.

 

 

Stavovce:

 

obeh telových tekutín:

 

 

RYBY

 

 • srdce má predsieň a komoru, obsahuje odkysličenú krv,

 • okysličená krv prúdi zo žiaber do hlavy a k chvostu.

 

 

OBOJŽIVELNÍKY

 

 • srdce je rozdelené na dve predsiene a jednu komoru, v ktorej sa okysličená a odkysličená krv mieša.

 

 

PLAZY

 

 • srdce má dve predsiene a jednu komoru,

 • komora je neúplne rozdelená priehradkou na pravú a ľavú časť.

 

 

VTÁKY

 • malý a veľký krvný obeh,

 • srdce je rozdelené na dve predsiene a dve komory,

 • okysličená a odkysličená krv je oddelená, nemieša sa.

 

 

CICAVCE

 • malý a veľký krvný obeh,

 • srdce je rozdelené na dve predsiene a dve komory,

 • okysličená a odkysličená krv je oddelená, nemieša sa.