Vypracovala: Mgr.Kristínová

 

 

Dýchanie je základným prejavom života. Dýchaním získavajú živočíchy kyslík a zbavujú sa oxidu uhličitého.

 

Živiny dodávajú telu živočíchov energiu, ktorá sa uvoľňuje z tkanív rozkladom – oxidáciou. Na rozklad je potrebný kyslík. Živočíchy stále potrebujú energiu, preto sa musí kyslík do tela nepretržite dostávať.

 

 

Dýchanie rozlišujeme:

 

  • vonkajšie – príjem kyslíka z okolia do dýchacích orgánov a vylučovanie oxidu uhličitého späť do okolia,

 

  • vnútorné - príjem kyslíka z krvi do telových buniek a vylúčenie oxidu uhličitého z buniek tela do krvi.

 

 

Bezstavovce

 

 

spôsob dýchania:

 

PŔHLIVCE

 

celým povrchom tela

 

PLOSKAVCE

 

 

celým povrchom tela

 

OBRÚČKAVCE

 

 

celým povrchom tela

 

MäKKÝŠE - suchozemské

prijímanie kyslíka zo vzduchu dýchacím otvorom do pľúcneho vaku, odtiaľ do telovej tekutiny, do telovej dutiny a naspäť – telová tekutina odvádza odpadové látky a oxid uhličitý von z tela

 

MäKKÝŠE – vodné

 

 

žiabrami

 

ČLÁNKONOŽCE - pavúkovce

 

pľúcnymi vačkami

 

ČLÁNKONOŽCE - kôrovce

 

žiabrami

 

ČLÁNKONOŽCE - hmyz

 

vzdušnicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdušnice hmyzu

 

 

 

zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/zivocichy/morfologia/vzdusnice.gif

 

 

 

Stavovce

 

Dýchacie orgánystavovcov majú rôznu stavbu.

 

 

 

spôsob dýchania:

 

 

RYBY

 

vnútornými žiabrami prijímajú kyslík rozpustený vo vode

 

 

OBOJŽIVELNÍKY

 

v larválnom štádiu dýchajú vonkajšími žiabrami, dospelé jedince pľúcami a kožou

 

 

PLAZY

 

 

bohato zriasenými pľúcami

 

 

VTÁKY

bohato zriasenými pľúcami,

osobitosťou sú vzdušné vaky – lalokovité výbežky, ktoré sú zásobárňou vzduchu a nadľahčujú telo vtáka

 

 

CICAVCE

 

vzduch prijímajú nozdrami do nosovej dutiny, hrtana, priedušnice, priedušiek až do pľúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/zivocichy/morfologia/pluca.gif

 


 

 

 

 

 

Použitáliteratúra:

Hantabálová,I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základnýchškôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005.s. 20 - 21.