Medzi organizmami v populácii a medzi jednotlivými druhmi populácii existujú určité vzťahy. Členíme ich na:

 • vnútorné vzťahy medzi jedincami v populácii,

 • vonkajšie vzťahy mcemdzi druhmi populácií.


 

Vnútorné vzťahy

Medzi jedincami v populácii vládnu rôzne vnútorné vzťahy:

 • vzájomná ochrana,

 • vytláčanie,

 • likvidácia slabších jedincov silnejšími,

 • súperenie jedincov o potravu.


 

Vonkajšie vzťahy

Medzi jednotlivými druhmi populácií vládnu rôzne vonkajšie vzťahy:

 • vzájomná podpora,

 • obmedzovanie,

 • súperenie.


 

Vzťahy medzi druhmi populácií

Medzi jednotlivým druhmi populácií zaznamenávame vzťahy:

 • konkurencia,

 • predácia,

 • parazitizmus,

 • symbióza.


 

Konkurencia

Konkurencia - vzťah medzi jedincami v populácii, ale aj medzi populáciami, ktoré súperia o životné potreby z jedného zdroja, súperia napríklad o životný priestor, o živiny, vodu, úkryt, atď.

Konkurencia vedie k:

 • potlačeniu jedinca v populácii,

 • potlačeniu celej populácie,

 • dosiahnutiu rovnováhy.

 

Príkladom konkurencie je:

 • konkurencia druhov rastlín na lúke, ktoré súperia o životný priestor a živiny,

 • boj samcov o samice v populácii, v ktorom vyhráva silnejší jedinec ,

 • cicavce súperia o životný priestor, ktorý si chránia pachovými značkami, vtáky spevom,

 • buriny na poliach svojim rozsiahlym koreňovým systémom odčerpávajú živiny z pôdy a vytláčajú pestované plodiny.


http://en.wikipedia.org/wiki/Meadow

Medzidruhová konkurencia rastlín, ktoré súperia o priestor a živiny

 


Predácia

Predácia - vzťah medzi druhmi, v ktorom sa jeden druh - predátor živí iným druhom – korisťou.

Predátor je organizmus, ktorý sa živí iným organizmom.

Predátory sú:

 • mäsožravé,

 • rastlinožravé.


Príkladom mäsožravej predácie je:

 • požieranie múch pavúkmi,

 • požieranie hrabošov, myší dravými vtákmi,

 • požieranie zajacov líškami,

 • požieranie menších rýb šťukou.


http://en.wikipedia.org/wiki/Predation

Predácia – volavka so svojou korisťou

 


Príkladom rastlinožravej predácie je:

 • požieranie kapustových listov mlynárikom kapustovým,

 • požieranie trávy, hľúz, korienkov, semien rastlín hrabošom poľným,

 • požieranie zemiakových listov a stoniek pásavkou zemiakovou.


http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_potato_beetle

Predácia - larvy pásavky zemiakovej na zemiakovom liste

 


Parazitizmus

Parazitizmus je vzťah medzi jednotlivými druhmi, v ktorom sa jeden druh – parazit živí telovými tekutinami alebo tkanivami iného druhu – hostiteľa. Parazit brzdí životné procesy hostiteľa, ale nezapríčiňuje jeho úhyn.


Príklady parazitizmu:

 • kliešť parazituje na povrchu tela človeka, živí sa jeho krvou,

 • vošky parazitujú na rastline,

 • mrľa ľudská parazituje v hrubom čreve človeka,

 • voš detská parazituje vo vlasovej časti dieťaťa, živí sa jeho krvou.


http://en.wikipedia.org/wiki/Viscum_album

Parazitizmus – imelo biele parazituje na strome, ktoré však nepoškodzuje

 


Symbióza

Symbióza je vzťah medzi jednotlivými druhmi, v ktorom dva alebo viac organizmov natrvalo spolu žijú a toto spolužitie organizmom vyhovuje. Slovo symbióza pochádza z gréckeho slova a znamená „žiť spolu“.


Príklady symbiózy:

 • spolužitie mravcov a vošiek, pričom mravce chránia vošky pred predátormi a vošky poskytujú mravcom sladkú šťavu, ktorú vylučujú,

 • spolužitie huby a riasy v lišajníku, riasa tvorí organické látky a huba poskytuje vodu,

 • spolužitie hľuzkových baktérií s koreňmi bôbovitých rastlín, baktérie viažu dusík, obohacujú dusíkom pôdu.Zopakujte si:
1. Ktoré vnútorné vzťahy existujú medzi jedincami v populácii?
2. Aký je rozdiel medzi parazitizmom a symbiózou?
3. Čo je konkurencia?
4. Uveď niekoľko príkladov spolužitia organizmov s obojstrannými výhodami.
5. Uveď niekoľko príkladov parazitizmu.

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2011. s. 98-99.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Predation
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscum_album
http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_potato_beetle
http://en.wikipedia.org/wiki/Meadow