Ustálené slovné spojenia


Ustálené slovné spojenia sú:


  • prirovnania,

  • porekadlá,

  • príslovia,

  • pranostiky.


 

Prirovnanie je ustálené slovné spojenie, ktoré porovnáva jeden predmet s iným na základe vzájomnej podobnosti alebo zhodných vlastností.


Prirovnaním môžeme niečo názornejšie pomenovať alebo zveličiť nejakú vlastnosť.


 

Príklady:


bledý ako stena,

vysoký ako jedľa,

hladný ako vlk,

spí ako drevo.


 

Porekadlo je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav. Porekadlo je krátky ľudový výrok, z ktorého neplynie poučenie.


Porekadlo výstižne a väčšinou vtipne vyjadruje životnú skúsenosť a múdrosť ľudí.


Porekadlo má charakter uzatvorenej vety.Príklady:


Mlieko mu tečie po brade.

Láska hory prenáša.

Každý pes má blchy.

Vzal nohy na plecia.

Budeš si labu lízať.

 

 

Príslovie je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav a na rozdiel od porekadla prináša isté poučenie.


Príslovie výstižne vyjadruje múdrosť, pozorovaciu schopnosť a dlhodobú životnú skúsenosť ľudí.Príklady:


Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Kto vysoko lieta, nízko padá.

Bez práce nie sú koláče.

Kto nemá v hlave, má v pätách.Pranostika je ustálené slovné spojenie, ktoré vyjadruje predpoveď počasia alebo životnú skúsenosť.


Pranostiky vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov.Príklady: