Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/y, správne písmeno v diktáte


***start***


Nie nadarmo sa hovor***í***,že všade dobre, doma najlepšie. Slovensko má veľa kultúrn***y***ch a prírodn***ý***ch pamiatok. Turisto***v*** láka viac ako 300 hrado***v***, zachovalé staré mestá, drevené kostol***y***, stovk***y*** jask***ý***ň, národné park***y***, skanzen***y***, pohoria a folklórne podujatia. Viaceré slávne osobnosti majú slovensk***ý***ch predkov, medzi in***ý***mi aj herečka Angelina Jolie (star***ý*** otec jej otca pochádzal z Košíc), spevák a hudobník Jon Bon Jovi (otec bol talianskeho a slovenského pôvodu) a v***y***nálezca padáka Štefan Banič (doma nenašiel prácu, a preto odišiel do USA; v***y***nález padáka mu nepr***i***niesol bohatstvo ani slávu a v roku 1920 sa vrátil na Slovensko).


***end***