Dva útvary, ktoré môžeme premiestniť tak, aby sa kryli, nazývame zhodnými.

 

Znak zhodnosti je:   

 

Zhodné útvary majú zhodný tvar. Odpovedajúce strany a uhly týchto útvarov sú zhodné.


 

 

Zhodnosť trojuholníka

 

Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú vo všetkých odpovedajúcich stranách a vo všetkých odpovedajúcich uhloch.


 

 

 

Vety o zhodnosti trojuholníkov

 

  1. Veta (sss)

 

Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú vo všetkých stranách.

 

Zdroj: Dana Rosiarová

 

 

Zdroj: Dana Rosiarová

 

 


  1. Veta (sus)

     

Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú v dvoch stranách a v uhle nimi určenom.

 

Zdroj: Dana Rosiarová

 


Zdroj: Dana Rosiarová

 


 

  1. Veta (usu)

     

Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú v jednej strane a dvoch uhloch k nej priľahlých.

 

Zdroj: Dana Rosiarová

Zdroj: Dana RosiarováZopakujte si:
1. Vysvetli aké sú to zhodné útvary.

2. Napíš vety o zhodnosti trojuholníkov.

Použitá literatúra:
Matematika pre 7. ročník základných škôl 1. časť

Vlastné poznámky