superior,

interiorMená národností končiace na akúkoľvek spoluhlásku prijímajú –a.

Napr.:

español española

francés francesa


Avšak ak tieto mená národností končia na –a, -í, -e zostávajú bezo zmeny.

Napr.:

belga belgický, belgická

árabe arabský, arabská

iraní iránsky, iránska


Ostatné prídavné menná majú zakončenie rovnaké pre oba rody.

Napr.:

joven mladý, mladá

azul modrý, modrá

pobre chudobný, chudobná
Zopakujte si:
1. Vytvor ženský rod od nasledovných prídavných mien v mužskom rode:guapo, alegre, simpárico, juguetón
2. Ktoré z nasledovných prídavných mien nie je v ženskom rode? Trabajadora, mayor, iraní, simpático
3. Ako rozlišujeme rod nasledovných prídavných mien? Iraní,l árabe?

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9