Prídavné mená

Prídavné mená sa v španielčine spravidla kladú za podstatné mená. Zhodujú sa v rode a čísle s podstatným menom, ktoré určujú.prídavné meno + podstatné meno

Napr.:

un chico simpático

una chica simpática


el chico guapo

la chica guapaŽenský rod prídavných mien

Prídavné mená zakončené v mužskom rode na –o menia toto –o na –a.

Napr.:

blanco – blanca


Prídavné mená zakončené na –or, -án, -ón prijímajú –a.

Napr.:

trabajador – trabajadora

juguetón – juguetona

holgazán – holgazana

andarín – andarinaVýnimky:

interior

exterior


komparatív prídavných mien ako napr.:

mayor, menor,