Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Zopakujme si:

 

Medzi vnútorné geologické procesy zaraďujeme:

 

 • magmatickú činnosť,

 • horotvornú činnosť,

 • zemetrasenia,

 • premenu hornín.


 

 

Zemetrasenie


Čo je zemetrasenie ?

 

Zemetrasenie je proces, ktorý sa prejavuje na zemskom povrchu otrasmi zemskej kôry.

Zemetrasenia sa vyskytujú na rôznych miestach a z rôznych príčin.


Zemetrasenia delíme na:

 

 • sopečné zemetrasenia,

 • závalové zemetrasenia,

 • zemetrasenia spôsobené ľudskou činnosťou,

 • tektonické zemetrasenia.


 

Zemetrasenie môže vyvolať:

 

 • pohyb magmy a napätie plynov pod sopkami,

 • zrútenie stropov veľkých podzemných dutín,

 • zrútenie skalných masívov,

 • činnosť človeka – banská činnosť, odstrel v kameňolome, explózie, výbuchy jadrových zbraní a pod.,

 • pohyb dvoch litosférických platní.



Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Earthquakes

Územie čínskej provincie Sichuan postihnuté zemetrasením v roku 2008




Sopečné zemetrasenia

 

Sopečné zemetrasenia sa vyskytujú v miestach, kde sa nachádzajú činné sopky. Spôsobuje ich hromadenie a pohyb magmy a napätie plynov, ktoré sa nachádzajú pod sopkami.


 

Závalové zemetrasenia

 

Závalové zemetraseniasa vyskytujú napríklad v miestach pod zemským povrchom, v obrovských dutinách – jaskyniach. K závalovému zemetraseniu dochádza tak, že sa zrútia stropy dutín a následne zavalia priestory.