Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Veda, ktorá sa zaoberá vznikom, vývojom, stavbou a zložením Zeme a procesmi, ktoré prebiehajú vo vnútri a na povrchu Zeme, sa nazýva Geológia. Zaoberá sa najmä štúdiom zemskej kôry.

 

Na základe výskumov a predstáv ľudia predpokladajú, že naša Zem sa člení na tri časti:

 • zemské jadro,

 • zemský plášť,

 • zemskú kôru.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png

 

Stavba Zeme. 1. vnútorné jadro, 2. vonkajšie jadro, 3. vnútorný zemský plášť, 4. vonkajší zemský plášť, 5. zemská kôra

 

 

 

Zemské jadro

 

 • Hĺbka: 2 900 km – 6 400 km

 • Vlastnosť: väčšinou v roztavenom stave

 • Zloženie: železo, nikel

 

Zemské jadro sa nachádza v strede zemského telesa pod zemským plášťom. Je to najvnútornejšia časť Zeme. Nachádza sa v hĺbke okolo 2 900 km a predpokladá sa, že teplota je tu vyššia ako 6 000° C.  Veľká časť zemského jadra je v roztavenom stave. Smerom do stredu Zeme stúpa nielen teplota, ale aj tlak a hustota látok. Jadro sa pravdepodobne skladá zo železa, niklu a iných kovov, ktoré majú veľkú hustotu a magnetické vlastnosti. Látky s magnetickými vlastnosťami sa v jadre pohybujú, a tým spôsobujú, že sa Zem stáva obrovským magnetom. Magnetické pole, ktoré sa vytvára okolo Zeme, chráni organizmy pred nebezpečnou zložkou slnečného žiarenia.

 

Pôsobenie zemskej magnetickej sily môžeme zistiť pri manipulácii s kompasom. Magnetická strelka kompasu je priťahovaná zemskou magnetickou silou. Vždy mieri k severnému zemskému magnetickému pólu.

 

Zemský plášť

 

 • Hĺbka: 40 km – 2  900 km

 • Vlastnosť: pevný, s roztavenými časťami

 • Zloženie: kyslík, kremík,horčík, železo, vápnik

 

Zemský plášť sa nachádza okolo zemského jadra. Hovoríme, že tvorí obal okolo zemského jadra. Člení sa na vonkajší a vnútorný plášť. Je zložený z pevných látok, ktoré obsahujú kyslík, kremík, horčík, železo, vápnik.  Hmota zemského plášťa sa pomaly pohybuje, teplejšie hmoty sa presúvajú k povrchu a chladnejšie hmoty smerom nadol.

 

Zemská kôra

 

 • Hĺbka:  7 km –  40 km

 • Vlastnosť: pevná

 • Zloženie: kyslík, kremík, hliník, železo

 

Zemská kôra je najtenšou z vrstiev. Zemská kôra tvorí vonkajší obal Zeme. Spolu s vrchnou vrstvou zemského plášťa tvoria pevný obal Zeme, ktorý nazývame litosféra.  Hrúbka litosféry je približne 70 – 100 km. Člení sa na obrovské litosférické platne, ktoré do seba zapadajú ako obrovská skladačka.  Litosférické platne sú uložené na plastickej vrstve zemského plášťa, pohybujú sa, akoby na nej „plávali“.

 

Zemská kôra sa skladá z dvoch častí:

 • pevninská zemská kôra,

 • oceánska zemská kôra.

 

Pevninská zemská kôra, nazývaná aj kontinentálna, tvorí podklad kontinentov. Je hrubá približne 30 km – 50 km. Najhrubšia je pod vysokými pohoriami, kde môže dosahovať hrúbku až 70 km. Pod Slovenskom má pevninská zemská kôra hrúbku okolo 30 km – 40 km.

 

Pevninskú zemskú kôru tvorí prevažne ľahšia hornina podobná žule.

 

 • Vo vrchnej časti prevládajú usadené horniny.

 • Pod nimi sa nachádza žulová vrstva zložená z hornín, ktoré sú podobné žule.

 • Spodnú vrstvu pevninskej zemskej kôry tvorí čadičová vrstva, tvoria jú horniny podobné čadiču.

 

Oceánska zemská kôra vytvára dno oceánov. Je tenšia ako pevninská zemská kôra. Jej hrúbka je  približne 7 km. Pokrýva ju vrstva morskej vody s hrúbkou okolo 5 km.

 

Stavba oceánskej zemskej kôry je jednoduchšia. Pod vrstvou usadených hornín sa nachádza čadičová vrstva, ktorú tvoria horniny podobné čadiču.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Plates_tect_cs.svg/798px-Plates_tect_cs.svg.png

 

Mapa hlavných tektonických platní

 

 

 

Použitá literatúra:

 • Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s. 11 – 12.

 • Varleyová, C. a kol.: Zemepisná encyklopédia. Mladé letá, Bratislava, 1997. s.14 – 15.

 

Obrazová literatúra: