V nemeckom jazyku sa podobne ako aj v slovenskom jazyku používajú tzv. zdvojené spojky. Ich použitie a hlavne slovosled po týchto spojkách sa tvorí inak, ako keby sme použili iba obyčajnú spojku. V dnešnej kapitole si preto predstavíme tie najhlavnejšie zdvojené spojky a ukážeme si ich použitie.


 

1, entweder ... oder.... – buď....alebo....

 

 

 

Entweder kommt sie am Montag oder sie kommtam Sonntag (buď príde v pondelok alebo v nedeľu)

Sie hat entweder geschrieben oder sie hatmeine Mutter angerufen. (Buď mojej mame napíše, alebo zavolá


Entweder stojí vo vete na prvom alebo treťom mieste. Po spojke oder nasleduje priamy slovosled. Táto spojka je vylučovacia. Vylučuje sa jedna z alternatív.


 

2, nicht nur….sondern auch…. – nielen.... ale aj ….

 


 

Im Gefrierschrank ist nicht nur Fleisch sondern auch Gemüse. (V mrazničke je nielen mäso, ale aj zelenina)

Wir fahren nicht nur nach Belgien sondern auch in die Slowakei. (Nejdeme len do Belgicka, ale aj na Slovensko).


Nicht nur stojí na prvom alebo treťom mieste vo vete. Po spojke sondern auch nasleduje priamy slovosled.


 

3, sowohl.... als auch… - tak …. ako aj….

 


 

In Košice haben ich sowohl studiert, als auch meine Freundin kennen gelernt. (V Košiciach som tak študoval, ako som tu aj spoznal svoju priateľku)

Ich habe in dem Café sowohl ein Kaffee, als auch eine Cola getrunken. (V kaviarni som pil tak kávu ako aj colu)


Po spojke als auch nasleduje nepriamy slovosled. Táto zdvojená spojka sa používa práve vtedy, keď chceme vyjadriť pokračovanie deja. Podmet sa po spojke als auch nemusí znova opakovať.