Združené pomenovania sú výrazy, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých slov. Často sú to odborné výrazy (termíny), názvy geografických útvarov, sídlisk,... Sú to výrazy, ktoré často v hovorovom styku skracujeme, uplatňujeme v nich univerbizáciu.

 


 

Príklady združených pomenovaní

Uplatnenie univerbizácie

vedúci obchodu

vedúci

Banská Bystrica

Bystrica

Vysoké Tatry

Tatry

kuchynská soľ

soľ

občiansky preukaz

občiansky

Slovenská sporiteľňa

sporiteľňa

kreditná karta

kreditka

základná škola

základka (základná)

stredná škola

stredná

vysoká škola

vysoká (výška)

triedny učiteľ

triedny

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná (Všeobecka)

stará mama

starká

krstná mama

krstná

štátny úradník

úradník

diplomová práca

diplomovka (diplomka)

bakalárska práca

bakalárka

dizertačná práca

dizertačka

mobilný telefón

mobil

futbalová lopta

futbalka

minerálna voda

minerálka

lieskové orechy

lieskovce

zasadacia sieň

zasadačka

maturitná skúška

maturita

stužková slávnosť

stužková

mikrovlnná rúra

mikrovlnka

kultúrny dom

kulturák

cestovná kancelária

cestovka

slovenský jazyk

slovenčina

anglický jazyk

angličtina

káblová televízia

káblovka

dychová hudba

dychovka

ľudová pieseň

ľudovka

olympijské hry

olympiáda

gremiálna porada

gremiálka

klasifikačná porada

klasifikačná (klasifikačka)

rozhlasový prijímač

rozhlas, rádio

panelový dom

panelák

materská škola

materská

 

 

 

Ďalšie príklady združených pomenovaní:

 

písací stroj
salamandra škvrnitá
chlorid sodný
kyselina sírová
topoľ biely
smrekovec opadavý
vrabec domový
triedna kniha

Banskobystrický kraj

Košický kraj

kamzík tatranský

svetový rekord

hríb satan

školský rok

letné prázdniny

koralový ostrov

babie leto

náhrobný kameň

zlatý dážď

krvný tlak