* zmes plynných uhľovodíkov – metán, etán, propán a bután;
* môže byť znečistený s H2S
* kvalitné palivo (nevzniká popolček ani oxidy dusíka a síry)
* v zmesi so vzduchom - výbušný

ČIERNE UHLIE:
* spracováva sa v plynárňach alebo koksárňach na koks, svietiplyn a decht
* decht sa ďalej spracováva frakčnou destiláciou na zložky, ktoré obsahujú najmä arény
* koks a svietiplyn patria medzi ušľachtilé palivá

ROPA:
*spracováva sa frakčnou destiláciou v destilačných kolónach na frakcie:

- benzín – pohonná látka do motorov, rozpúšťadlo, dezinfekcia

- petrolej – svietenie, rozpúšťadlo, výroba leteckého benzínu (kerozín)

- plynový olej – ľahký vykurovací olej, výroba nafty